Home Vedische verhalen: de Brahmaan en de prostituee

Vedische verhalen: de Brahmaan en de prostituee

Eens woonde er in een vreedzaam dorp een geleerde brahmaan (priester). Tegenover zijn huis woonde een prostituee. Iedere dag zat de brahmaan bij zijn voordeur en reciteerde hij de Gita. Ondertussen was de prostituee aan de overkant van de straat aan het werk. Naarmate de jaren verstreken, raakte de brahmaan steed meer geobsedeerd door de prostituee. “Kijk hoe gevallen ze is, ze is continu met verwerpelijke activiteiten bezig,” dacht hij in zichzelf en ging verder door met het reciteren van de mantra’s. 

De prostituee daarentegen dacht: “O wat is deze Brahmaan bijzonder, hij is in staat om de hele dag te mediteren en God op zijn manier te dienen. Ik daarentegen ben een gevallen ziel, en heb deze activiteiten nodig om mijn gezin te onderhouden. O, was ik maar net zo fortuinlijk als die brahmaan!”

Zo gebeurde het dat zowel de brahmaan als de prostituee op hetzelfde moment stierven. Hierop verschenen Vishnudutta’s (de boodschappers van de hemelse planeten) en Yamadutta’s (de boodschappers van helse planeten). Tot verrassing van de brahmaan kwamen de Vishnudutta’s de prostituee bevrijden, terwijl de Yamadutta’s voor hem kwamen. “Wat is dit?” protesteerde hij. “Dit moet een vergissing zijn! Jullie zijn bij de verkeerde persoon belandt. Ik heb mijn hele leven devotionele activiteiten verricht en ben een brahmaan. Die prostituee daarentegen heeft haar hele leven verwerpelijke activiteiten verricht!” 

Zowel de Yamadutta’s als de Visnudutta’s antwoordden, “Mijn dierbare brahmaan, dit is geen vergissing. Terwijl je bezig was te mediteren op de gevallen activiteiten van de prostituee, luisterde ze naar hoe jij de Gita reciteerde en bad ze dat ze zich op een dag naar jouw positie kon verheffen.  

Jarenlang hield je alleen maar negatieve gedachten over de prostituee na, waardoor je meditatie geen positief effect had. Sterker nog, hierdoor is alle slechte karma van de prostituee bij jou gekomen en ben je de drager ervan geworden. Deze prostituee die altijd zo positief over je dacht, jou als een heilige beschouwde en op jouw sadhana (proces van beoefening) mediteerde, raakte hierdoor helemaal gezuiverd in haar gedachten. Hierdoor kwam jouw goede karma bij haar terecht en kreeg zij de vruchten ervan. Op deze wijze bereikte de prostituee verlossing, terwijl jij alleen maar jezelf degradeerde.” 

Moraal van het verhaal

Wees bewust van je gedachten en je meditatie. Meditatie is namelijk bijzonder krachtig en een sterk instrument. Het kan ons heel veel goeds brengen, maar verkeerde meditaties kunnen ons ook doen degraderen. Het is van belang om hier bewust van te zijn en anderen niet te veroordelen. Wie weten niet wat een ander persoon doormaakt en waarom iemands leven er zo uitziet. Daarom dienen we ons op onszelf te richten en aandacht besteden aan onze eigen tekortkomingen. Kortom, onze denkwijze bepaalt hoe wij ons leven zullen leiden.  

“Let op je gedachten, ze worden woorden. Let op je woorden, ze worden daden. Let op je daden, ze worden gewoontes. Let op je gewoontes, ze vormen je karakter. Let op je karakter, het wordt je lot.”

Bron: Verhalen uit het Bhagavatam
Moraal: door Vijay Krsna Das

Author: admin