Home Vedische verhalen: Zet het glas neer!

Vedische verhalen: Zet het glas neer!

Een professor begon met zijn college door een glas met water omhoog te houden. Hij hield het zo omhoog dat iedereen het goed kon zien en vroeg de studenten, “Hoeveel denk je dat dit glas weegt?” ’50 gram!’… ‘100 gram!’… ‘125 gram’… antwoordden de studenten. De professor vervolgde, “Ik weet niet wat het gewicht van de glas is, maar mijn vraag is, ‘Wat zou ermee gebeuren als ik het zo een paar minuten lang omhooghoud?” De studenten zeiden dat er niets zou gebeuren.

“Wat zou ermee gebeuren als ik het zo voor een uur vasthoud?” vroeg de professor. ‘Uw arm zou pijn doen,’ antwoordde een student. ‘Je hebt gelijk, maar wat zou er gebeuren als ik de glas de hele dag zo zou vasthouden?” vroeg de professor. Als antwoord kreeg hij van een student te horen dat z’n arm gevoelloos zou worden, waardoor hij ernstige spierpijn zou krijgen en een verlamming zou kunnen oplopen. Hij zou hiervoor zeker naar het ziekenhuis moeten gaan! De andere studenten moesten lachen toen ze dit hoorden. “Heel goed, maar is het gewicht van de glas ondertussen veranderd?” vroeg de professor. “Nee,” was het antwoord. “Wat is dan de oorzaak van de pijn in mijn arm?” vervolgde de professor. De studenten keken de professor verbaasd aan. “Wat moet ik nu doen om van mijn pijn af te komen?” vroeg de professor, waarop een student antwoordde, “Zet het glas neer!”

“Precies!” zei de professor.

Bron: Vedische verhalen

Moraal van het verhaal

Er zullen altijd problemen en uitdagingen in het leven zijn. Houd het voor een paar minuten in je hoofd en het gaat nog wel. Denk langer erover na en het zal beginnen te knagen. Als je nog langer erover peinst, gaat het steeds steeds meer ruimte innemen. Het zal invloed hebben op verschillende aspecten in het leven. Het is belangrijk om aan de uitdagingen in je leven te denken, maar het is nog belangrijker om de problemen en uitdagingen in het leven te relativeren. Op deze wijze leer je omgaan met de ongemakkelijkheden en stress die zo’n uitdaging met zich meebrengt.

“Zorgen vernietigen onze intelligentie, charme en eloquentie. Piekeren is ongunstig. In feite is het net als een brandstapel, omdat het ons levend verbrandt.”

Iedereen ondervindt problemen in zijn of haar leven. Op het moment dat een probleem is opgelost, zal je zien dat er weer andere problemen tevoorschijn komen. Daarom is piekeren niet de oplossing, maar leidt dit eerder tot aftakeling van de lichamelijke en mentale gezondheid.


Een aantal praktische tips in omgaan met piekergedachten:

  1. Piekermoment & Zelfinzicht: pak een pen & blaadje en schrijf alle gedachten achter elkaar op. Zo zorg je ervoor dat het uit je hoofd is, en op papier een plek krijgt. Vaak krijgen onze gedachten een plek, de ronddraaiende cirkel van gedachten wordt zo doorbroken. Teken vervolgens een lijn en kijk dan van een afstand naar je eigen gedachten. Loop deze gedachten stap voor stap langs en stel jezelf de volgende vraag: hoe zou je deze gedachten vanuit een spiritueel perspectief benaderen? Plaats het antwoord achter de lijn. Je zal merken dat je door deze methode van zelfonderzoek al een stap verder wordt geholpen in het omgaan met de uitdagingen die je tegemoet gaat.
  2. Raadpleeg de Bhagavad Gita: in de Bhagavad Gita stelt Arjuna de perfecte vragen en geeft Krsna de perfecte antwoorden. Op elk willekeurig moment kan je de Gita op een willekeurige bladzijde openslaan. De ervaring leert dat antwoorden vanuit een spiritueel perspectief worden geboden, en je wordt begeleid in het omgaan met alle problemen en uitdagingen die je tegemoet komen!

Author: Premanandi