Home Kennis aangaande de Bhagavad Gita

Kennis aangaande de Bhagavad Gita

Materiële kennis die men van jongs af tot zich neemt is kennis die ervoor zorgt dat wij in de wereld wat kunnen bereiken, en de ambities, die hier mee gepaard gaan kunnen waarmaken.
Maar de Bhagavad Gita leert ons dat alles dat op materiële vlak bereikt wordt tijdelijk van aard is.
Zodoende wordt er aangegeven dat een werkelijk intelligent persoon zich moet wenden tot deze eeuwige transcendentale/spirituele kennis, omdat deze ons werkelijk naar de allerhoogste bestemming brengt. In het materiële bestaan kan men niets meenemen na het verlaten van het lichaam. Deze spirituele kennis echter, zal altijd als bagage aanwezig zijn bij iedere ziel die op zoek is naar de absolute waarheid.

Hieronder zijn zodoende een paar vragen en antwoorden geformuleerd waardoor men enigszins een beeld krijgt aangaande dit begrip: Bhagavad Gita.

Wat is de Bhagavad Gita eigenlijk?

De Bhagavad Gita staat ook bekend als de Gitopanisad. Ze is de essentie van de Vedische kennis en een van de belangrijkste Upanisads binnen de Vedische literatuur.

Het doel van de Bhagavad Gita is om de mensheid te bevrijden van de onwetendheid van het materiële bestaan. Iedereen wordt op zoveel manieren geconfronteerd met uitdagingen in het leven, net zoals Arjuna het moeilijk had omdat hij in de Slag van Kuruksetra moest vechten. Maar doordat Arjuna zich aan de Heer en aan de leer van de Bhagavad Gita overgaf, kon hij alle uitdagingen aan. Zo kan men aan de hand van deze leer in het leven op zo een manier manoeuvreren, dat men alle obstakels kan relativeren en in staat is om het allerhoogste doel te bereiken.

Waarom is de leer van de Bhagavad Gita voor iedereen?

Elk levend wezen uit de vele, vele miljoenen en biljoenen levende wezens die er zijn, heeft een eeuwige en specifieke relatie met de Heer. Door het geconditioneerde materiële bestaan echter, zijn wij deze unieke relatie vergeten.
Zodoende legt Sri Krsna in de Bhagavad Gita de 5 fundamentele waarheden uitvoerig uit, waardoor men een helder beeld krijgt over: het leven, over zichzelf, de materiële en spirituele wereld met al zijn wetten, en hoe deze gerelateerd zijn aan de Heer Zelf. Dit wordt ook wel Sambandha Jnana genoemd oftewel kennis aangaande de absolute relatie-verhoudingen.

Hoe moet men deze verheven kennis tot zich nemen?

Als we een bepaald medicijn willen innemen, dan moeten we de aanwijzingen op de verpakking volgen. We kunnen het medicijn niet zomaar naar eigen willekeur innemen of op aanwijzing van een leek. Het moet worden ingenomen volgens de aanwijzingen op de bijsluiter of volgens de aanwijzingen van een erkende dokter.
Op dezelfde manier moet de Bhagavad Gita ’ingenomen’ of aanvaard worden volgens de aanwijzingen van de spreker Zelf. En de spreker van de Bhagavad Gita is Heer Sri Krsna, op elke pagina wordt Hij beschreven als Sri Bhagavan (God Zelf).

Heer Sri Krsna vertelt aan Arjuna (zijn vriend/discipel) dat deze kennis eerst tot de Zonnegod werd gesproken, die haar daarna aan Manu uitlegde en die haar op zijn beurt aan Iksvaku. Op deze manier werd deze kennis, via de opeenvolging van discipelen, van de ene op de andere spreker overgedragen. Maar na verloop van tijd raakte ze verloren.

Daarom moest de Heer deze kennis opnieuw geven, en dit keer was dat aan Arjuna, op het slagveld van Kuruksetra.
Hij spreekt tot Arjuna dat Hij dit allerhoogste geheim aan hem vertelt, omdat hij Zijn toegewijde is en Zijn vriend. Dit betekent dat men de diepste geheimen werkelijk kan begrijpen als degene een toegewijde wordt van de Heer. Op deze manier zal de Heer persoonlijk, via de Bhagavad Gita, tot degene spreken.

Zolang men in de veronderstelling leeft dat Sri Krsna deze transcendentale leer alleen tot Arjuna gesproken heeft en dat het exclusief voor hem bedoeld is, dan zullen we de diepe betekenis van de Bhagavad Gita niet begrijpen. Maar juist als men zich in de rol van Arjuna plaatst en elke woord ziet als de directe persoonlijke instructie van de Heer Zelf, dan zullen de prachtige juwelen van de Gita aan degene onthuld worden.

Met andere woorden, Arjuna vertegenwoordigt alle lezers van de Bhagavad Gita. De instructies van Sri Krsna zijn zodoende gericht op elk levend wezen.

Waarom is de Bhagavad Gita volmaakt?

De Gita moet worden gezien als de volmaaktste verwoording van de Vedische kennis. Vedische kennis wordt verkregen uit transcendentale bronnen en werd voor het eerst door de Heer Zelf gesproken. De woorden die de Heer Zelf spreekt, worden Apauruseya genoemd. Dit betekent dat ze verschillen van de woorden die gesproken worden door een persoon in deze materiële wereld, die behept is met vier gebreken. Een werelds persoon: (1) maakt zeker fouten, (2) verkeert steevast in illusie, (3) heeft de neiging om anderen te bedriegen en (4) is beperkt door onvolmaakte zintuigen. Maar hier tegenover is de Heer Purnam, volkomen volmaakt, Hij kan onmogelijk onderhevig raken aan de wetten van de materiële natuur.

Door deze antwoorden te doorgronden kan men de waarde van de Bhagavad Gita enigszins inschatten en realiseren dat dit de allerhoogste leer is die betrekking heeft op ieder levend wezen, omdat het over het leven zelf gaat. Daarom wordt deze leer ook wel ‘het pad der zelfrealisatie’ genoemd, omdat deze rechtstreeks inzicht geeft over uzelf.

Author: Vijay Krsna