Home Over ons

Over ons

BHAGAVAD GITA SEMINAR “Zoals ze is”

Dit Bhagavad Gita Seminar “Zoals ze is” is een initiatief van Vijay Krsna en Premanandi, en wordt sinds 2013 zowel in Nederland als Suriname met succes verzorgd.

Het Seminar geeft men de mogelijkheid om als deelnemer de Bhagavad Gita, die ca. 5000 jaar geleden door Sri Krishna Zelf gesproken is, te doorgronden op een systematische, wetenschappelijke en toegankelijke manier.

Alle essentie die de Bhagavad Gita bevat wordt op een moderne wijze gepresenteerd, door middel van slideshow-presentaties met hedendaagse voorbeelden en uitleg. Hierdoor kan men heel interactief in korte tijd de meest essentiële kennis opdoen, over onder andere: het hoogste levensdoel, de reis van de ziel, de totale creatie, wet van karma, het hoogste yoga systeem en de praktische toepassing. Hierbij leert men hoe deze onschatbare kennis toegepast kan worden in het dagelijkse leven.

Ter ondersteuning en aanvulling worden naast de Bhagavad Gita ook tal van andere geschriften besproken zoals de Veda’s, Upanishads, Vedanta Sutra, Puranas en de Srimad Bhagavatam. Zo krijgt men een totale helikopter-view aangaande deze verheven filosofie. Met al deze kennis kan men doelgericht door het leven manoeuvreren en het leven werkelijk succesvol maken.

Dit seminar is voor iedereen toegankelijk: van jong tot oud, mensen die geen kennis hebben aangaande de Bhagavad Gita, maar ook mensen die reeds gevorderd zijn. Tevens wordt er aan het einde van elke sessie ruim de aandacht gegeven aan vragen en antwoorden. Tot slot wordt elke sessie afgesloten met een heerlijke Vedische maaltijd.


BIOGRAFIE VIJAY KRSNA

De spreker van het Seminar, Vijay Krsna kreeg op 17-jarige leeftijd voor het eerst de Bhagavad Gita in zijn handen. Hij raakte zeer geïnspireerd door de woorden van Sri Krishna en had in korte tijd het gehele boek uitgelezen. Niet lang daarna rondde hij zijn middelbare school af, en wist hij nog niet welke studierichting hij op wilde. Dit was voor hem bij uitstek een kans om naar India te reizen, op ontdekkingsreis, en daar op zoek te gaan naar verdere begeleiding in de leer van de Bhagavad Gita.

Ruim een jaar lang heeft hij in ashrams verbleven, en kreeg hij onder begeleiding  van vele verheven spirituele leermeesters de bijzondere mogelijkheid om niet alleen de leer van de Bhagavad Gita, maar ook de Veda’s, Puranas en Upanishads en Srimad Bhagavatam tot zich te nemen. Hierdoor kreeg hij een breed inzicht in deze verheven filosofie, zoals God Zelf dit aan ons gegeven heeft.

Na zijn terugkomst in Nederland besloot hij zijn studie weer op te pakken  en ging hij later aan de slag als bedrijfseconoom bij diverse grote firma’s.  Met deze spirituele leer altijd als basis, doorging hij vele ervaringen in het leven. Totdat een van zijn spirituele leraren hem op een bepaald moment de instructie gaf om alle opgedane kennis en deze leer van de Bhagavad Gita voor een ieder toegankelijk te maken.  Vertrouwend op deze instructie, ging hij samen met zijn partner Premanandi met veel toewijding aan de slag om het seminar vorm te geven.

“Het doel was om deze meest verheven kennis in een kort tijdsbestek aan een ieder te kunnen overdragen. Het allereerste Seminar werd al gauw succesvol georganiseerd in november 2013.  Daarna is het zich als een sneltrein gaan ontwikkelen,  waarbij veel bijzondere en aangetrokken zielen sessie na sessie bij elkaar komen om zich deze allerhoogste leer eigen te maken.”

Het seminar wordt ook zeer gewaardeerd in Suriname waarbij meer dan 250 mensen per dag per sessie bij elkaar komen. Zodoende worden er twee keer per jaar seminars georganiseerd in Paramaribo.

Vijay staat tot slot bekend als een inspirerende en deskundige spreker, die met veel liefde en toewijding op een toegankelijke manier kennis kan overdragen aangaande de Bhagavad Gita.


BIOGRAFIE PREMANANDI

Premanandi, in het dagelijks leven revalidatiearts, heeft haar grootste passie gevonden in het organiseren van de Bhagavad Gita Seminars samen met Vijay.

Op 19-jarige leeftijd kreeg zij de Bhagavad Gita cadeau, maar kwam hier in de eerste instantie echter moeizaam doorheen. Totdat zij Vijay ontmoette, die haar door de gehele Bhagavad Gita begeleidde, en deze leer op een begrijpelijke manier uitlegde. Uiteindelijk kon zij de waarde van de Bhagavad Gita werkelijk inzien.

“Vaak heeft men de opvatting dat spiritualiteit iets is, wat automatisch op latere leeftijd komt. Integendeel, hoe eerder men aandacht heeft voor het spiritueel leven, hoe groter de vruchten zullen zijn. Men kan niet vroeg genoeg beginnen met zich te verdiepen in deze onschatbare kennis en hierdoor een fundament voor het leven te bouwen.

We doen er jaren over om ons te scholen en ons te specialiseren in een bepaald vak, om er vervolgens ervaring in op te doen. Laat staan als je de zeer verheven spirituele kennis tot je wil nemen. Juist in de jonge jaren, in het vitale en bruisende leven is het van belang.

In mijn beroep als arts word ik vaak geconfronteerd met het leed van allerlei mensen; ziekte, ouderdomskwalen, uitval door burn-outs, leed door een stressvol bestaan, ik kom het allemaal tegen. Weinig mensen geloven tegenwoordig in een hogere macht, of, wenden zich alleen hiertoe in gevallen van nood. Echter, door de leer van de Bhagavad Gita tot je te nemen op een hele toegankelijke manier, en vervolgens te praktiseren middels hele simpele handvaten, wordt men in staat om zijn/haar leven te infuseren met deze spirituele kracht.

De kracht op het pad van Bhakti (zuivere liefde) is ongekend. Niet alleen wordt er bemerkt dat men beter met alledaagse situaties om kan gaan, men komt werkelijk dichterbij het ware zelf te staan.”